Scholen

Lees meer over scholen...

We love schools

School-revolutie

Sommige scholen gooien het roer om, durven onbekende wegen te slaan, een zoektocht die kinderen en docenten in hun kracht zal zetten, hun eigen kracht die nodig is om mee vorm te geven aan de toekomst van morgen. Graag helpen we hen bij het ontwerpen van dit nieuwe onderwijs. Soms begint dit ver voor het ruimtelijk ontwerpen en helpen we mee het onderwijs vorm te geven in tijd, organistatie en beleving zoals dat bijvoorbeeld op de synergieschool het geval was. 

School evolutie

Andere scholen geloven meer in evolutie van het onderwijs. Onze kwaliteit is het deze evolutie te bevragen, samen te onderzoeken en voelbaar te maken in een school. Zo zetten we de school in zijn kracht zodat deze evolutie vanzelfsprekend plaatsvindt. Een goed voorbeeld hiervan is basisschool ‘t Mozaiek, in Roermond die vanuit verscherpt toezicht voor het bouwtraject uitgroeide tot een van de weinige scholen die al meer dan 10 jaar op rij excellente school zijn.

We zoeken samenwerking.

Graag denken we met u mee over het onderwijs van morgen. De weg die we daarin volgen vertrekt altijd vanuit uw visie en idealen langs organisatie en ruimtebehoefte naar inrichting. Daar waar gewenst nemen we ook het ontwerp van het gebouw of de uitbreiding voor onze rekening, Soms werken andere architecten onze concepten uit tot een gebouw dat wij inrichten.. 

Onze basis

Uw visie, hoe vooruitstrevend of behoudend ook, staat altijd centraal. Wij ondersteunen deze vanuit onze brede ruimtelijke, organisatorische en technische ervaring. Dar waar gewenst werken we vanuit onze eigen visie op onderwijs:

Elk kind beschouwen we in basis als een perfect schepsel, dat zijn weg en plek in de wereld van morgen nog moet vinden. Scholen geven houvast en ruimte om  die weg te vinden. Het gebouw moet de rust en dynamiek bieden die kind en leerkracht boven zichzelf uit laat stijgen.