Skip to main content

Visie


Bureauvisie Architectenbureau Coppen. Door alle eeuwen heen hebben architecten, ambachtslieden en kunstenaars zich laten inspireren door de natuur. Architectenbureau Coppen volgt deze traditie vanuit het besef dat gebouw en mens onderdeel uit maken van de natuur. Natuur kent een ingetogen rijkdom, balans en ritmiek waardoor u zich thuis zult voelen in onze gebouwen die op vanzelfsprekende wijze ruimte bieden aan het natuurlijk ritme van het leven. Natuur is uitbundig waardoor onze gebouwen vrolijk en karaktervol zijn met ruimte voor een rijke ornamentering en symboliek. Natuur en gebouw, modern en klassiek, worden herenigd in onze visie op stedenbouw, architectuur, interieur en restauratie. Concreet betekent dit dat wij technisch kloppende gebouwen maken waarbij we het liefst gebruik maken van natuurlijk ademende materialen, natuurlijke structuren en klassieke harmonieuze verhoudingen.

Al het nieuwe wordt geboren uit het bekende.

We leven in een steeds sneller veranderende wereld. De hoeveelheid informatie die we tot onze beschikking hebben neemt met duizelingwekkende snelheid toe. Onze kennis is steeds gefragmenteerder en de organisatie structuren om deze kennis samen te brengen worden complexer.  Al deze specialisatie lijdt tot snelle vooruitgang vooral in de richting waarin we gaan.

Maar wat als we een andere kant op willen, compleet nieuwe uitdagingen tegenkomen, totaal andere waarden voorop willen stellen?

Dan hebben we een ruimtelijk denker nodig. Een generalist, iemand die snel vanuit vele standpunten naar mogelijkheden kan kijken, niet bang is voor chaos, kansen kan zien, structuur kan brengen, richting kan geven, visie kan brengen. 

Welkom in onze wereld, de wereld van de architect. 

We doen dit met een klein team van mensen met aanvullende kwaliteiten, zodat we intern de discussie kunnen hebben tussen hoe het gemaakt moet worden, welke functionaliteiten het kent en welke sfeer er heerst. Altijd denkend aan het geluk van gebruiker en de wereld. Soms zitten we voor aan in het ontwikkelingsproces van een product of project, soms halverwege of achteraan. We geloven dat je verder komt als je op elkaars schouders gaat staan, het stokje uit handen kan geven en waar gewenst weer oppakken. We geloven in het benutten van elkaars kwaliteiten en het opvangen van elkaars beperkingen. Samen maken we een beter eindresultaat.

Vaak kent een opdracht duidelijk gestelde kaders, maar regelmatig betreden we ongebaande paden. We beschrijven, schematiseren, en visualiseren werelden die er nog niet zijn en komen zo met de opdrachtgever tot een product of visie. Dus mocht je van de gebaande paden af willen wijken, geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen of weten tot welke wereld je dromen kunnen leiden, schroom niet om eens met ons te praten. Wie weet groeit er vertrouwen dat we samen verder komen.


Wij ontwikkelen en delen onze kennis, gedachtengoed en professionaliteit binnen onderstaande organisaties:

  • BNA: bond van Nederlandse Architecten

  • Viba: Vereniging integrale bio-logische Architectuur

  • Harmonicale Ellips

  • LWV VNO-NCW

    LWV: Limburgse werkgevers vereniging

  • LVS: Limburgse vastgoed sociëteit