Visie


Bureauvisie Architectenbureau Coppen. Door alle eeuwen heen hebben architecten, ambachtslieden en kunstenaars zich laten inspireren door de natuur. Architectenbureau Coppen volgt deze traditie vanuit het besef dat gebouw en mens onderdeel uit maken van de natuur. Natuur kent een ingetogen rijkdom, balans en ritmiek waardoor u zich thuis zult voelen in onze gebouwen die op vanzelfsprekende wijze ruimte bieden aan het natuurlijk ritme van het leven. Natuur is uitbundig waardoor onze gebouwen vrolijk en karaktervol zijn met ruimte voor een rijke ornamentering en symboliek. Natuur en gebouw, modern en klassiek, worden herenigd in onze visie op stedenbouw, architectuur, interieur en restauratie. Concreet betekent dit dat wij technisch kloppende gebouwen maken waarbij we het liefst gebruik maken van natuurlijk ademende materialen, natuurlijke structuren en klassieke harmonieuze verhoudingen.